INTERESANTETË FUNDIT

A mund ta gjeni rezultatin e saktë? 90% e njerëzve gabojnë

Më poshtë është një detyrë matematikore të cilën shumica e njerëzve nuk po arrijnë ta zgjidhin.

Nëse arrini ta zgjidhni ju atëherë do të thotë se jeni një person shumë inteligjent.

Nëse nuk keni arritur ta zgjidhni akoma, atëherë kjo është përgjigjia.

2 ÷ 0,5 = 4 , atëherë na mbetet 8 – 4 + 1 = 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *