POLITIKATË FUNDIT

UT nuk trajtohet barabarte me USHKM, ndersa Ali Ahmeti ka titull Doctor Honoris Causa nga UT

Nafie Selmani

Realizimi i marrëveshjes kolektive në mes të Universitetit”Kirili dhe Metodij” dhe Ministrisë sē Arsimit dhe Shkencës” , do te zbatohet nga muaji vijues ku në mënyrë retroaktive do tiu lëshohet edhe kompensimi i shtesës per muajin e kaluar rreth 3000 punonjësve perfshire.

Profesorët, asistentët, administratën, si dhe stafin teknik të universitetit, ku parashihet rreth 22% rritje e pages dhe ritje edhe më e madhe qe nga muaji mars, kjo sipas njoftimit të lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkences.

Ne këtë menyre, perfaqesuesit “shqiptar” në pushtet nga ana e partise e cila krenohet se sot me shume se kurre ka ministra shqiptar, deshmuan se në “Universitetin e Tetovës” , te themeluar me sakrifica e me gjak, vijne vetem per tu fotografuar dhe reklamuar.

Sot doli ne shesh hipokrizia e tyre qe i lanë nën hije dy Universitetet shqiptare “Universitetin e Tetovës” dhe “Universitetin Nënë Tereza”!

HIPOKRIZIA KA EMËR, QUHET BDI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *