POLITIKATË FUNDIT

Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimet ligjore për sistemin tatimor

Analiza ekonomike, ekonomi, para, denarë, maqedoni, varferi, page, rroge, buxhet

Në seancën e 108-të të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut u miratuan ndryshimet ligjore në lidhje me tatimet, ndryshime që pritet të zbatohen prej 1 janarit të vitit 2023, transmeton Portalb.mk.

“Propozim ndryshim dhe plotësim i ligjit për tatim personal, tatim për vlerën e shtuar dhe tatimin e fitimit”, raportoi Qeveria.

Propozimet për këto ndryshime janë paraqitur nga Ministria e Financave në kuadër të reformave për tatim.

Në këtë seancë u miratuan ndryshimet në Ligjin për tatimin e të ardhurave personale dhe Ligjin për tatimin e vlerës së shtuar, ndryshime në përputhje me Strategjinë për reforma të sistemit të tatimit (2021-2025), miratuar në vitin 2020.

F1 C Send an email 17:36, 09-12-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *